W zakresie prawa podatkowego:

 • zakładanie podatkowych grup kapitałowych;
 • opracowanie strategii współpracy podatkowej w zakresie grupy (netting, ceny transferowe, koszty uzyskania przychodu, darowizny);
 • wybór najkorzystniejszej podatkowo formy prowadzenia działalności;
 • koszty uzyskania przychodu;
 • „ulga na złe długi”;
 • wybór formy opodatkowania (ryczałt, karta podatkowa) oraz sposobu uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT (miesięcznie, kwartalnie)
 • podatek od nieruchomości;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych;
 • podatek od spadków i darowizn.

W zakresie prawa gospodarczego:

 • przygotowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw;
 • zakładanie spółek, w tym grup kapitałowych i podatkowych grup kapitałowych;
 • przygotowanie formularzy do KRS;
 • przygotowanie projektów uchwał, w tym o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego;
 • podwyższanie kapitału zakładowego;
 • wystąpienie wspólnika ze spółki, wzajemne rozliczenia wspólników;
 • negocjacja układu ratalnego z ZUS;
 • negocjacje z bankami pod kątem najkorzystniejszej oferty kredytu (inwestycyjnego, obrotowego), lokaty czy rachunku oszczędnościowego.
 • Upadłości konsumenckiej
 • Przekształceń jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki z o.o.

W zakresie prawa pracy:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie optymalizacji kosztów pracowniczych, w tym poprzez racjonalizację zatrudnienia;
 • sporządzanie projektów umów o pracę wraz z klauzulą o zakazie konkurencji oraz umów o zachowanie poufności, zabezpieczonych karą umowną oraz wekslem in blanco;
 • prowadzenie spraw sądowych na gruncie prawa pracy, w tym o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy (zwłaszcza w przypadku sporu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, nielojalnym pracodawcą bądź pracownikiem);
 • wsparcie prawne przy zatrudnianiu cudzoziemców, zwłaszcza obywateli Ukrainy i Białorusi;
 • tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania;
 • porady prawne w przypadku wypadków przy pracy;
 • pozyskiwanie wsparcia finansowego z urzędu pracy w postaci umów o organizacji stażu oraz dofinansowania miejsca pracy.

O nas

Nasza Kancelaria od 2008 roku, zapewnia kompleksową obsługę prawną zarówno osób fizycznych, jak i krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorców we wszelkich dziedzinach prawa. W skład naszego zespołu wchodzą wysoce wykwalifikowani eksperci z rozległą wiedzą i doświadczeniem specjalizujący się przede wszystkim w prawie budowlanym, prawie umów, prawie zamówień publicznych, prawie handlowym i spółek handlowych oraz w prawie upadłościowym.

Nasz zespół chętnie podejmuje się prowadzenia spraw o charakterze nowatorskim, wymagających podejścia strategicznego w szczególnym wymiarze, tych uznawanych za trudne, wymagających wiedzy interdyscyplinarnej, a także doświadczenia związanego z zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa nie tylko z zakresu prawa, lecz również z zakresu zarządzania i ekonomii.

Kancelaria Prawa Gospodarczego sp. z o.o. zajmuje się również mediacją sądową. Oprócz typowych spraw przed sądami prowadzimy właśnie postępowania mediacyjne zarówno sądowe jak i gospodarcze. Dzięki tej metodzie bardzo łatwo można uniknąć wszystkich nieprzyjemnych sytuacji oraz przeprowadzić postępowanie w sposób łatwy, prosty, przyjemny i niedrogi. Taki sposób rozwiązania sprawy jest możliwy dzięki umiejętnościom naszego mediatora sądowego, który jest specjalistą z zakresu mediacji sądowych i gospodarczych.

Kontakt

Lege Artis Kancelaria Prawa Gospodarczego sp. z o.o.
NIP 7842427754
Regon 300997627
ul. PASAŻ URSYNOWSKI 1/110
02-784 WARSZAWA
Telefon: 579 994 054
Email: office@kancelarialegeartis.pl